28.12.2020 - Kartlegging av D. vexillum ved Sølyst

Sted: Engøysundet, Sølyst

Dato: 28.02.21

Metode: Dykking

Dybde: 0-22 meter

Substrat: tau, rør, teiner, steiner og berg

Funn: flere funn av D. vexillum i store mengder

Utført av: Stavanger Dykkerklubb

Klubbdykk avdekket store mengder havnespy ved Sølyst. Her begynner havnespyet sin destruktive kraft å vise seg. Dekker alt, både natur og menneskeskapte objekter blir overgrodd av havnespyet når veksten kommer i gang.

Takk til dykkerne som var med på tur

Christian F Compton

Nils Gunnar Aakvik

Morten Sanderford

Damian Dunajski

Vegard Thise

Anja Kristin Bakken

Ole Christian Meldahl


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image