Samarbeid mellom fagmiljø og undervanns-entusiaster bringer ny kunnskap om havet

Oppmåling av koloni

Mål

Målet med prosjektet er å registrere forekomster av den antatt nylig ankomne D. vexillum i de avgrensede områdene, for så å kartlegge hvordan den sprer seg lokalt, og også hvilken påvirkning den har på den lokale faunaen.


Funn

2. november 2020 ble den japanske sjøpungen Didemnum vexillum påvist av dykker og undervannsfotograf Erling Svensen ved Engøyholmen i Stavanger havn på 13 meters dyp. Dette er en fryktet invasiv art, og det var første gangen at denne arten er blitt påvist i Norge.

Området der sjøpungen ble påvist er et skjermet område der medlemmer av Stavanger Dykkeklubb (SDK) ofte dykker og kjenner godt. Det er 2 vertikale fjellvegger samt noen steiner i en sandskråning der sjøpungen foreløpig er påvist. Videre kartlegging av SDK har vist at sjøpungkoloniene stor sett finnes i en vertikal vegg fra 15 til 21 meters dyp.

Erling dykket i samme område i april 2020, og da så han ikke D. vexillum. Dette, sammen med at samtlige kolonier er ganske små, tyder på at den nettopp har ankommet.