Kartlegging 2021.06.10 Pyntesundet og Stavanger konserthus

Sted: Pyntesundet og Stavanger konserthus

Dato: 10.06.21

Metode: leting med vannkikkert fra gummibåt

Dybde: 0-4 meter

Substrat: steiner, berg, betong, søyler

Funn: ingen D. vexillum

Utført av: Rudolf Svensen og Øyvind Svensen

Kontakt: oyvindsvensen1@gmail.com

Vi sjekket langs kysten gjennom Pyntesundet på begge sider, og i kanalen inn til Engøyhavet. I tillegg sjekket vi langs kysten utenfor Bjergsted og ned til Stavanger konserthus.

Området vi har sjekket er markert med rødt. Vi fant ingen kolonier.