Dykkerapport

Søkeområdet

Prosjektet ønsker tilbakemelding om alle mulige funn - uavhengig hvor dette finnes.

Det blå området er studieområdet. Kolonier som overvåkes er merket med skilt og må ikke røres, kun observeres, fotograferes og måles.

I de rosa områdene og ellers i hele Stavangerområdet, kan man rapportere dykking både hvor man IKKE har påtruffet havnespy og hvor man har gjort dette. Når våren kommer og sjøpungene begynner å spre seg, er det minst like viktig å vite hvor de ikke har vært slik at en kan følge utviklingen. Det kan lønne seg å bli kjent med arten i studieområdet først.

Det som er viktig å få med er det faktiske området en har fått sjekket. F.eks. fra overflata til 5 meters dyp med vannkikkert, 10 til 25 meters dyp ved dykking etc.