Feltarbeide HI, 17.-19. august 2021

Forskere fra Havforskningsinstituttet tilbrakte flere dager i området for å studere utbredelsen av havnespy i august 2021.

Videre studier og publikasjoner kommer