Koloni 12

Koloni 12 har forsvunnet og skiltet er flyttet til koloni 12a