Koloniobservasjon

Observasjon

12 kolonier er markert med skilt ved Engøyholmen for oppfølging gjennom sesongene.

Disse skal fotograferes og måles ved jevne mellomrom. Ta med måleinstrument og fotoapparat og gjør en forsiktig måling og fotografering.