Koloni 9a

Skiltet er flyttet fra koloni 9. Ligger i dalen mellom veggene på 15.5 meters dyp. Under en stor stein.