Halvorstraen

Lokasjonen ligger på Engøy - like ved Engøyholmen kystkultursenter. Dykkepedia har en beskrivelse av forholdene over og under vann.

Alle overvåkede kolonier ligger på eller ved vestre vegg.

3D fotogrammetri av David Gutteridge. Flere av Davids 3D prosjekter her.

Kolonier