28.12.2020 - Kartlegging av D. vexillum på Natvigs Minde, Oljemuseet og Majoren


Sted: Natvigs Minde, Oljemuseet og Majoren

Dato: 28.12.20

Metode: leting med vannkikkert fra gummibåt

Dybde: 0-5 meter

Substrat: stein, berg og brygger

Funn: noen få funn av D. vexillum

Utført av: Rudolf Svensen og Øyvind Svensen

Kontakt: oyvindsvensen1@gmail.com

Natvigs Minde


Ved hjelp av gummibåt og vannkikert forsøkte vi å kartlegge D. vexillum i områder rundt Natvigs Minde, Oljemuseet og Majoren. Letingen var begrenset av siktdybden og foregikk på 0 til rundt 5 meters dyp.


Områdene vi sjekket, men ikke fant D. vexillum er markert med rødt. Områder hvor vi fant D. vexillum er markert med grønne kryss, og grønne linjer dersom vi fant flere langs kysten.

D. vexillum på Natvigs Minde

Ved Natvigs Minde fant vi kun D. vexillum på området som grenser til Engøysundet. Her fant vi noen få kolonier. Koloniene var festet horisontalt på stein eller berg.

Ved oljemuseet fant vi ingen kolonier. Her var det kun brygge og metallsøyler, og for dypt til at vi kunne se bunnen.

Vi fant ingen kolonier ved Majoren heller. Her bestod bunnen for det meste av sand, med mangel på substrat for sjøpungen som steiner og berg.