Dykkere kan bidra til prosjektet

Dykkere kan bidra på mange måter til prosjektet.

Overvåkning av det utvalgte observasjonsområdet på Engøy, rapporter om funn og også rapporter om dykking i nærområdet - hvor man har observert og IKKE sett noe er av interesse for prosjektet.

I tillegg arrangeres spesielle søk, informasjonskvelder og annet ved behov og mulighet.

Rapporter om dykking hvor man har eller IKKE har sett havnespy

Bilder og måling av merkede kolonier

Hvordan skille havnespy fra svamp