Koloni 12a

Skiltet er flyttet fra koloni 12. Ligger ved østre vegg på 14 meters dyb

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image