28.02.2021 - Kartlegging av D. vexillum ved Sølyst

Sted: Engøysundet, Sølyst
Dato: 28.02.21
Metode: Dykking
Dybde: 0-22 meter
Substrat: tau, rør, teiner, steiner og berg
Funn: flere funn av
D. vexillum i store mengder
Utført av: Stavanger Dykkerklubb

Klubbdykk avdekket store mengder havnespy ved Sølyst. Her begynner havnespyet sin destruktive kraft å vise seg. Dekker alt, både natur og menneskeskapte objekter blir overgrodd av havnespyet når veksten kommer i gang.

Takk til dykkerne som var med på tur

  • Christian F Compton

  • Nils Gunnar Aakvik

  • Morten Sanderford

  • Damian Dunajski

  • Vegard Thise

  • Anja Kristin Bakken

  • Ole Christian Meldahl