28.12.2020 - Kartlegging av D. vexillum i Engøysundet

Sted: Engøysundet

Dato: 28.12.20

Metode: leting med vannkikkert fra gummibåt

Dybde: 0-5 meter

Substrat: steiner og berg

Funn: flere funn av D. vexillum

Utført av: Rudolf Svensen og Øyvind Svensen

Kontakt: oyvindsvensen1@gmail.com

Letingen foregikk med vannkikkert fra gummibåt i Engøysundet. Vi sjekket områder langs Engøy, Engøyholmen og Sølyst.

Områder vi har sjekket, men ikke fant D. vexillum er markert med rødt. Områder hvor vi fant D. vexillum er markert med grønne kryss, og grønne linjer dersom vi fant flere langs kysten.Ved Engøyholmen fant vi 2 kolonier av D. vexillum, men vi sjekket ikke helt inn i båthavnen.

De plassene vi fant flest kolonier var langs Sølyst. Her fant vi mange, med ulik struktur og på forskjellige dybder fra ca. en halv meter til 5 meter. Størrelsen varierte. Den største kolonien vi fant var utenfor Sølyst til venstre for Hundvågtunnelen.


Alle koloniene vi fant var festet på steiner eller berg. Vi fant ingen kolonier på brygger, tau, pæler eller lignende.