12.01.2021 - Kartlegging av D. vexillum ved Engøy sør/øst

Sted: Engøy sør og øst

Dato: 12.01.21

Metode: leting med vannkikkert fra gummibåt

Dybde: 0-5 meter

Substrat: steiner, berg, betong

Funn: ingen D. vexillum

Utført av: Rudolf Svensen og Øyvind Svensen

Kontakt: oyvindsvensen1@gmail.com

Vi sjekket fra langs kysten fra Engøysundet til sjømerket helt øst på Engøy. Området vi har sjekket er markert med rødt. Vi fant ingen kolonier.

Under brua fant vi tidligere kolonier på den andre siden som hører til Sølyst. Strukturer fra brua i betong, stikker ned i vannet helt likt på begge sider. Likevel fant vi ingen kolonier på den siden som hører til Engøy.