12.01.2021 - Kartlegging av D. vexillum rundt Sølyst

Sted: Engøysundet og Sølyst øst

Dato: 12.01.21

Metode: leting med vannkikkert fra gummibåt

Dybde: 0-5 meter

Substrat: steiner, berg, tau, tare, betong

Funn: flere funn av D. vexillum

Utført av: Rudolf Svensen og Øyvind Svensen

Kontakt: oyvindsvensen1@gmail.com


Denne gangen sjekket vi østsiden av Sølyst helt ned til Grasholmsundet. I tillegg sjekket vi på baksiden av lekterne som til høyre for Hundvågtunnelen. Letingen foregikk med vannkikkert fra gummibåt.

Områder vi har sjekket, men ikke fant D. vexillum er markert med rødt. Områder hvor vi fant D. vexillum er markert med grønt.


Den til venstre er fra en koloni under Engøybrua, den til høyre er fra en av koloniene bak lekterne.

Vi fant flere kolonier D. vexillum under Engøybrua, hvor flere var festet på betongen som stikker ned i vannet. På østsiden av brua fant vi ingen kolonier. Her sjekket vi langs kysten helt ned til Grasholmsundet. Det var veldig mye tare hele veien ned. I tillegg er sjøen her mer åpen, og mer utsatt for bølger.

I Engøysundet sjekket vi denne gangen bak lekterne på nordsiden av Sølyst. Her fant vi ekstremt mange kolonier. Koloniene var festet på forskjellig type substrater, og hadde ulike størrelser og form. De grunneste av koloniene var på rundt en halv meters dyp.

Vi observerte kolonier som vokste på betong, tare og tau, i tillegg til stein og berg.

To kolonier under brygga.