Måledykk 20.2 2021

Takk til 7 dykkere som brukte lørdagen til å gjøre en måling av havnespykoloniene.

Nye data for vekst ble samlet inn og avstand og retning mellom kolonier målt. Dykkerne jobbet i to team for å sørge for at oppgavene ble fullt dekket.

Tilsynelatende har det vært en tøff vinter og lite mat i vannet. Det blir spennende å se om vårens algeoppblomstring setter fart i veksten.

Takk til

20. februar 2021


26. desember 2020