08.06.2021 - Måling av D. vexillum Engøy

Sted: Engøysundet, Sølyst


Koloniene 9 og 12 var helt forsvunnet (det er tydeligvis ikke noe sjakktrekk å gro på mosdyr) så vi flyttet skiltene 9 og 12 til 2 nye lokasjoner lengre inn sundet.


Koloni 9a er på 15,5 meters dyp og koloni 12a på 14 meters dyp. Tok 6 bilder av 9a siden den vokser under en stein i 2 retninger.

Lite igjen av en del av de andre koloniene på mosdyr også. Mosdyrene knekker av biter og raser ut kontinuerlig, så det hadde nok vært lurt å velge kolonier som vokste på noe mer stabilt. 11 gror på tang, så den blir vel også borte etter hvert.

Koloni 2 + skiltet er borte.


Dykkere

Rudolf Svensen

Ole Christian Meldahl