18 dagers vekst

Bildet viser samme koloni - til venstre et bilde tatt av Rudolf Svensen 18. august og til høyre av Ole Meldahl 7. september. Man kan se veksten utover skiltet og til høyre i bildet. Nede til venstre har en løs klump med mosdyr lagt seg foran kolonien, uten at det vil hindre vekst på noen måte.