07.09.2021 - Observasjon Nordvika Sølyst

Sted: Engøysundet, Sølyst


I Nordvika på Sølyst er veksten ute av kontroll. På få måneder siden funnet av dette området har utbredelsen blitt radikalt verre.


Observerte mot øst fra kai - dekk og rør.


Dykkere

Carl Hals

Ole Meldahl