Didemnum vexillum

Observasjoner av havnespy

Funn kan registreres på Artsobservasjoner.no